AKADEMICKI KURIER MORSKI. Pismo pracowników i studentów Akademii Morskiej w Gdyni – 2006, grudzień, nr 35