AKADEMICKI KURIER MORSKI. Pismo pracowników i studentów Akademii Morskiej w Gdyni. – 2008, czerwiec