43AKADEMICKI KURIER MORSKI. Pismo pracowników i studentów Akademii Morskiej w Gdyni. – 2010, nr 44, czerwiec