Organizacja harcerstwa gdyńskiego w latach 1959-1989 / Dariusz Małszycki // Rocznik Gdyński. – 2011, nr 23, s. 170-185

Organizacja harcerstwa gdyńskiego w latach 1959-1989