Chrzanowski Wojciech

Chrzanowski Wojciech, generał, i eden z najwy
bitniejszych wojskowych powstania listopadowego, ur. 1787 r. zm. 2 marca 1861 w Paryżu; po upadku powstania listopadowego reorganizował, na propozycję gen. Dembińskiego, armję turecką, potem będąc członkiem ambasady angielskiej w Konstantynopolu i doradcą rządu tureckiego, zwiedzał w m charakterze Azję Mniejszą i zachodnią; w Bagdadzie organizował Chrz. korpus jazdy arabskiej; w 1848 mianowany został szefem sztabu armji sardyńskiej a w 1849 naczelnym wodzem tejże armji, po dłuższym pobycie w Luizjanie w Stanach Zjedn. osiadł stałe w Paryżu

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 55

Przeczytaj również

Najnowsze