Anzelm z Krakowa

Anzelm Polak, bernardyn, słynny kaznodzieja, wsławił się opisem Ziemi świętej, którą ^zwiedził w 1507—1508 r. Opis ten pt. „Terrae Sanctae et Urbis Hierosolimae apertior descriptio…” . (Opis Z. S. i miasta Jerozolimy) umieścił znany geograf polski Jan ze Stopnicy w swojej geografji „lntroductio in Ptolemei cosmographiam”, wydanej w Krakowie w 1512 r. Praca Anzelma,
która jest najstarszym polskim opisem Ziemi Świętej doczekała się licznych wydań w Polsce: 1512, 1514, 1515, 1595, 1696, 1698, 1725 i t. d. i zagranicą, jak w Amsterdamie, w 1725 w IV tomie zbioru H. Canizjusza „Thesaurus Monumentorum ecclesiasticorum et historicum” (Skarb pomników kościelnych i historycznych)

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 46-47