Antoni Abraham 1869-1923 / oprac. Maciej Rdesiński // Rocznik Gdyński. – 1977, [nr 1], s. [235]

Antoni Abraham
Antoni Abraham
Antoni Abraham
Antoni Abraham