SŁAWSKI Stanisław, ur. 1881, adwokat, był delegatem R. P. w Radzie Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku, napisał kilka prawniczo-historycznych broszur, dotyczących stosunków polsko-gdańskich

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 19