STROBANDT Krystyn ; był członkiem „Komsji Okrętów Wojennych“ , w 1635 powierzył mu Władysław IV zaciąg załóg do floty polskiej

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 20