WITKOWSKI Jan B., por. mar. handl., wziął udział w wyprawie yachtu „Dal“ z Gdyni na Bermudy w 1933

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 22