PAWLICKI Stefan, odbył w 1857 na austr. fregacie „Novarra“ podróż naokoło świata

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 16