PĘKOSŁAWSKI Stanisław, dowodził za Stefana Batorego oddziałem pod Gdańskiem, oblegał Wisłoujście

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 17