GEMBICKI Wawrzyniec, ur. 1559—1624, arcybiskup gnieźnieński, biskup chełmiński, sekretarz koronny Batorego; osadził Jezuitów w Gdańsku

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 11