GORAJSKI Zbigniew, ur. 1655, kasztelan chełmiński; walczył pod Chocimem, zwiedził około 1640 r. Europę Zachodnią, Ziemię Świętą, Egipt i Arabję

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 11