GÓRECKI J., dominikanin; działał w 1653 w Rzymie z ramienia Jakóba Kurlandzkiego w sprawie wyprawy kolonjalnej do niezbadanych krajów zamorskich

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 11