GÓRKA Łukasz, 1472—1542, kasztelan lędzki, wysłany w 1510 do zbuntowanego Gdańska, podpisał traktat lenniczy bytowsko-lemborski

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 11