GRZYWIŃSKI Jan, ur. 1878 w Zdżarach; publicysta; uprawia propagandę żeglugi morskiej

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 12