LIBISZEWSKI Prandota, podskarbi pruski około 1460 r.; wsławił się w walkach z Krzyżakami

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 14