MASZKOWSKI Zyndram, dowodził w bitwie pod Grunwaldem 1410

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 15