DZIAŁYŃSKI Stanisław, wojewoda malborski, był w 1612 komisarzem królewskim do urządzenia Prus Książęcych

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 10