DAWIDOWICZ Dawid, starosta grodzieński, walczył od 1314 zwycięsko z Krzyżakami

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 9