CONRAD Joseph (Józef Korzeniowski), ur. 1957 na Podolu, um. 1924, marynarz, podróżnik i pisarz angielski.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 9