CIĄGLIŃSKI Józef, ur. 15.III.1869 w Warszawie; zesłany w 1897 do Ustsysolska w gub. wołogodzkiej, prowadził stację meteorologiczną Wierchniaja Miszicha, 1901-1902 brał udział w wyprawie na ocean Lodowaty

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 9