BIELIŃSKI Jan, ur. ok. 1690, wojewoda malborski, marszałek Trybunału Kor; za zasługi wojenne i dyplomatyczne obdarzony przez Jana Kazimierza starostwem malborskiem.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 8