BAGIŃSKI Henryk, pułkownik, ur. 19.1.1888, pisarz morski; napisał szereg prac z zakresu spraw morskich, jak „Zagadnienie dostępu Polski do morza“ w 1927.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 7