Aresztowanie dezertera // Dziennik Ilustrowany. – 1937, nr 140, s. 8

Aresztowanie dezertera // Dziennik Ilustrowany. - 1937