Aresztowanie restauratora w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1933, nr 6, s. 8

Aresztowanie restauratora