Badania czasów nowożytnych na terenie miasta Gdyni / Danuta Król, Michał Starski // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 25, s. 88-97. – Il.

Badania czasów nowożytnych na terenie miasta Gdyni