dzs081

Banki w Gdyni w latach 1926-1939
dzs080
dzs082