Biblioteka Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Historia, zbiory, działalność / Jan Tymiński // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 25, s. 171-186. – Il.

Biblioteka Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Historia, zbiory, działalność