Bilans netto Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Gdyni z Oddziałami w Orłowie i Chylonii na dzień 31 grudnia 1937 r.

Bilans netto Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Gdyni z Oddziałami w Orłowie i Chylonii na dzień 31 grudnia 1937 r.

Bilans netto Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Gdyni z Oddziałami w Orłowie i Chylonii na dzień 31 grudnia 1937 r.