Buchalter potrzebny dziennie 3 godz. // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 26, s. 10

Buchalter potrzebny dziennie 3 godz.