[Budowa kolei z Gdyni do Kokoszek // Głos // Głos Śląski. – 1920, nr 144, s. 3

[Budowa kolei z Gdyni do Kokoszek // Głos // Głos Śląski. - 1920, nr 144, s. 3

[Budowa kolei z Gdyni do Kokoszek // Głos // Głos Śląski. – 1920, nr 144, s. 3