Centek Lamparta usunąć nie można … ale PLAMY z Twojej garderoby usunie i doprowadzi do stanu “JAK NOWE” Amerykańska Pralnia Chemiczna “Dry Clean” )” (“Draj Klin” czytaj) ul. Abrahama 2

Centek Lamparta usunąć nie można ... ale PLAMY z Twojej garderoby usunie i doprowadzi do stanu "JAK NOWE" Amerykańska Pralnia Chemiczna "Dry Clean" )" ("Draj Klin" czytaj) ul. Abrahama 2

Centek Lamparta usunąć nie można … ale PLAMY z Twojej garderoby usunie i doprowadzi do stanu “JAK NOWE” Amerykańska Pralnia Chemiczna “Dry Clean” )” (“Draj Klin” czytaj) ul. Abrahama 2