Centrala bawełny w Gdyni. Bawełna amerykańska dla Rosji sowieckiej transportowana będzie przez Gdańsk i Gdynię // Głos Poranny. – 1929, nr 71, s. 5

Centrala bawełny w Gdyni. Bawełna amerykańska dla Rosji sowieckiej transportowana będzie przez Gdańsk i Gdynię // Głos Poranny. - 1929, nr 71, s. 5

Centrala bawełny w Gdyni. Bawełna amerykańska dla Rosji sowieckiej transportowana będzie przez Gdańsk i Gdynię // Głos Poranny. – 1929, nr 71, s. 5