Ceny, [W:] Rocznik Statystyczny 1933-1934, Gdynia 1934

Spółdzielnie, [W:] Rocznik Statystyczny 1933-1934, Gdynia 1934