“Chrobry” zawiózł uchodźców czeskich do Francji / [(P. A. T.)] // Kurjer Warszawski. – 1939, nr 212, s. 3

“Chrobry” zawiózł uchodźców czeskich do Francji / [(P. A. T.)] // Kurjer Warszawski. – 1939, nr 212, s. 3