Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo // Bohdan Ostrowski // Rocznik Gdyński. – 1989/1990, nr 9, s. [162]-180. – Il., map.

Cisowa, Pustki, Cisowskie, Demptowo