Co mówi reprezentant rządu Czechosłowackiego o zjeździe

[Karol Stauch] // Codzienna Gazeta Handlowa 1933, nr 148, s. 3

Download (PDF, 386KB)