Czechosłowacki dziennik przygotowuje numer poświęcony Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933-7-37

 Czechosłowacki dziennik przygotowuje numer poświęcony Gdyni