101142

Czesi i Słowacy w Gdyni po 1945 roku
101141
101143