iDelegacja-marynarki-przybywa-do-mieszkania-marszałka-Edwarda-Rydza-Śmigłego,-dla-wpisania-sie-do-księgi-pamiątkowej

Marynarze-podczas-odpoczynku-na-pokładzie-niszczyciela-typu-Grom-przy-tablicy-z-rozkładem-wacht
Marynarze-podczas-odpoczynku-na-pokładzie-niszczyciela-typu-Grom-przy-tablicy-z-rozkładem-wacht