Gazet-Grudziądzka-1898,-nr-136,-s

[Dnia 5 bm. wieczorem o godzinie 8mej ...] // Gazeta Grudziądzka. - 1898, nr 136, s. 4

[Dnia 5 bm. wieczorem o godzinie 8mej …] // Gazeta Grudziądzka. – 1898, nr 136, s. 4