Do Gdyni przyszły śledzie z połowów tegorocznych // Dobry Wieczór-Kurjer Czerwony. – 1939, nr 196, s. 2

Do Gdyni przyszły śledzie z połowów tegorocznych // Dobry Wieczór-Kurjer Czerwony. - 1939, nr 196, s. 2

Do Gdyni przyszły śledzie z połowów tegorocznych // Dobry Wieczór-Kurjer Czerwony. – 1939, nr 196, s. 2