Do wiadomości kierowców / Komendant Milicji Obywatelskiej m. Gdyni Bakalczuk, por. // Dziennik Bałtycki. – 1945, nr 77, s. 4

Do wiadomości kierowców / Komendant Milicji Obywatelskiej m. Gdyni Bakalczuk, por. // Dziennik Bałtycki. - 1945, nr 77, s. 4