Polska-Reduta-miesięcznik-poświęcony-sprawom-obrony-kresów-zachodnich-i-kresów-wschodnich-1934-nr-1-s.19b