Dobry-Wieczór!-i-Kurjer-Czerwony-1939,-nr-41,-s.-1