Dziennik Poznański 1933, 8 kwietnia, s. 6

Chwila 1930, nr 4323, s. 4