Działalność Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni w latach 1945-1950 cz. 2

Działalność Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni w latach 1945-1950 cz. 2Działalność Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni w latach 1945-1950 cz. 2

Działalność Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni w latach 1945-1950 cz. 2

894