Działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni / Janina Zielińska // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. [299]-302

Działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni